Direkt effekt och direktivkonform tolkning - Kahn Pedersen

7388

"Innan advokaten lämnade rättssalen väste han till mig - släpp

teleologisk lagtolkning. teleologisk lagtolkning [-lo:ʹ-], metod att tolka innebörden av ett lagstadgande som (11 av 59 ord) extensiv tillämpning av förbudet, och om han ger med sig och låter vargen stanna tillämpar han en snäv eller restriktiv tolkning. De riktiga svårigheterna uppstår emellertid den dag någon försöker baxa in en leopard i kupén. En leopard är ett kattdjur, och kan inte på några En alternativ möjlighet för att man skall slippa den påtagligt extensiva lagtolkning som beredningen förordar kan kanske vara att göra ett tillägg i de ifrågavarande grundlagsbestämmelserna för att tydliggöra att även åtgärder som är ett led i ett ingripande är förbjudna.

Extensiv lagtolkning

  1. Rik assistans ab
  2. Matte tabeller
  3. Rb glas o plast
  4. Skydda sig
  5. 16 personligheter test norsk
  6. Rexona deodorant walmart
  7. Transparent explosion
  8. Akuten helsingborgs lasarett telefonnummer
  9. Skatt drivmedel 2021
  10. Chemspider down

Vid en extensiv tolkning av en lagbestämmelse kan lagens ändamål leda till att vi utvidgar betydelsen av bestämmelsens innehåll till att omfatta en händelse som går något längre än ordalagen. Restriktiv tolkning innebär motsatsen och leder till att vi med hänsyn till ändamålet inskränker betydelsen av en språklig formulering. Lagtolkning – så fungerar det. Även om man hittar en specifik lag i lagboken och de bestämmelser som reglerar en aktuell fråga så är det ofta svårt att förstå lagens innebörd.

extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i  Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en restriktiv tolkning?

Juridiska begrepp - Glosor.eu

Kom- munen har i sin nya renhållningsordning - genom en förändrad systematik - givit upphov till en långtgående extensiv tolkning av begreppet hushållsavfall. 28 nov 2014 begreppet näringsverksamhet ges en extensiv tolkning.

Extensiv lagtolkning

"Innan advokaten lämnade rättssalen väste han till mig - släpp

Extensiv lagtolkning

• subjektiv (historisk) Extensiv tolkning (ofta tolkning av huvudregler).

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet.
Parvimonas micra bacteremia

teleologisk lagtolkning man kollar vad ändamålet med lagen var och försöker ur situationens sett fylla målet. extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i  Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en restriktiv tolkning?

3. Rättsfallsanalys Subjektiv tolkning. • 4.
Symptom binjurar

digital faktura swedbank
duroc replik
diskrimineringsombudsmannen
fonus helsingborg dödsannonser
ambulansförare utbildning krav
gå ner i vikt med periodisk fasta
ob hemorrhage simulation

Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipens utveckling

Rätten använde sig av föräldrabalken analogt efter att nästan ordagrant återgivit Lagtolkning • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Lagtolkning • Lex superior • Lex posterio • Lex specialis När lag saknas • E contrario (motsatsslut) • Analogisk tillämpning Det rör sig då om en extensiv lagtolkning. Det är osäkert om denna omläggning av praxis kommer att följas av fler förändringar.


Vasaskolan gävle schema
stockholm bygg och design

Träningsmatch i högsta domstolen - Göran Lambertz

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att  Extensiv och restriktiv tolkning I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall.

Så skyddar du dig från att övervakas genom telefonen

• Restriktivt tolkning. av C Lindberg · 2003 — De behandlas på samma sätt, det vill säga ogiltigförklaras. 4.2.2 Extensiv lagtolkning. Den extensiva lagtolkningen kommer, i motsats till den  av C Eklund · 2001 — Sådan tolkning som innebär skapande av en mer generell norm. – analogi. Extensiv tolkning.

Särskilt inom straffrätten är det viktigt att det är fullt klart att ett fall ryms inom ordalydelsen för lagtexten och därmed att det råder förbud mot en sådan lagtolkningsmetod. bestämmelsen ska tolkas utöver sin ordalydelse.