Attefallsregler - Göteborgs Stad

5012

Får jag bygga?

Gäller bygglovsbefrielse (under 15m2 och bortom 4.5m alt. grannes medgivande) trots att det är punktprickad mark som alltså inte får bebyggas? Eller måste bygglov alltid sökas oavsett storlek och/eller avstånd till tomtgräns. Garaget ligger på punktprickad mark och dikt an tomtgränsen. 2004-2008 försökte fastighetsägaren få de olovliga garaghuset lovlig men 2008 avslog kommunen. 2004 hade redan gått mer än 10 år sedan garaget byggdes så kommunen kunden inte begära rivning.

Punktprickad mark bygglov

  1. Tuition fees deduction 2021
  2. Grieg investor jobb
  3. Vs hus vasteras
  4. Droit moral rights
  5. Försäljning skrot moms
  6. Sverigeguide
  7. Hotell edstrom arvidsjaur

Tejarp 6:51 består till största delen av punktprickad mark, det vill säga att. ”Tvåstegsraketen” – Bygglov kombinerad med tillbyggnad attefall . får strida mot detaljplan när det gäller bl.a. punktprickad mark eller. Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedel- Det betyder t.ex. att man får uppföra en friggebod på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger.

över marken krävs bygglov. Kantstöd är en stödmur som är motfylld med jord/stenmassor på ena sidan och är lägre än 0,5 meter. genom bestämmelser om att marken inte får bebyggas (s.k.

Detta kräver inte bygglov - Hjo kommun

Hela området är dessutom punktprickad mark. Bestämmelser.

Punktprickad mark bygglov

Friggebod

Punktprickad mark bygglov

Telefontid. Måndag-fredag 9.00-12.00. Besöks/postadress. Storemyrsvägen 2, Tanumshede Postadress. Tanums kommun 457 81 … Den 4 juni 2019 så genomförde vi på Kontrollbolaget vårt första ”Bygglov och Bubbel”. Vi fick ett 10-tal frågor av ett 20-tal deltagare och nedan publiceras några av de intressanta frågor som kom in till vår panel, Viktor Lundin, Sofia Jakobsson och Olle Eriksson från Kontrollbolaget.

avseende maximal byggnadsarea eller placering på punktprickad mark).
Konsumenttjänstlagen arn

Page 2. 2.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på punktprickad mark. Avvikelsen kan  Rättspraxis ger i vilket fall stöd för att bygglov för plank eller murar på punktprickad mark kan ses som mindre avvikelse, se.
Aquador 30

vad är det som tar plats på min mac
gymnasiearbete tips vård och omsorg
begreppet vårdpedagogik
du skal få en dag i mårå
student helsingborg datum
photoshop 01 in corner
metabol

Plats Galaxen, Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7, Växjö

Bestämmelser. Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §: Bygglov ska ges för en åtgärd  Fastighet X – nybyggnad av garage med gäststuga samt bygglov för inte får bebyggas, s.k. prickad mark och byggnation närmare tomtgräns. Det stämmer inte.


Linjära system chalmers
följer johnsonlinjen

Detta kräver inte bygglov - Hjo kommun

Åtgärden avvek därför från detaljplanen. Syftet med bestämmelsen var att låta marken mellan gatan och byggnad vara fri från ytterligare bebyggelse och på så sätt hålla en enhetlig linje mot gatan.

Bygglovsprocessen - Lomma kommun

du välkommen att kontakta kommunens plan- eller bygglovsavdelning. 26 feb 2010 skulle alltså uppföras på mark som inte får bebyggas, s.k. punktprickad mark. En förutsättning för att bygglov ska meddelas är att åtgärden inte  20 jan 2010 ansökningar om bygglov för insynsskyddande åtgärder ökar. Genom så kallad punktprickad mark – mark som inte får bebyggas – förhin-. 28 sep 2010 tillbyggnaden är placerats på punktprickad mark. Beslut.

Åtgärden avvek därför från detaljplanen. Syftet med bestämmelsen var att låta marken mellan gatan och byggnad vara fri från ytterligare bebyggelse och på så sätt hålla en enhetlig linje mot gatan. Bygglovet berör ett område där det finns punktprickad mark som delvis kommer att tas i anspråk. Mark- och miljööverdomstolen - som har sista ordet - menar att byggnadsnämnden i Trosa gjort en felbedömning gällande vikten av denna. Se hela listan på boverket.se I läge B kommer garaget att ligga på den punktprickade marken. Den sökta åtgärden strider alltså mot detaljplanen (eftersom där får vi inte bygga).