Hantering av personuppgifter - ABF Vux

3844

Frågor och svar om GDPR SKR

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen (PUL) och ersätts med dataskydds­ förordningen, dataskyddslagen och ett antal särskilda förordningar. Mer vägledning kan fås av respektive medlemsorganisation samt från Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se Detta gäller oavsett om den anställde har någon facklig tillhörighet eller ej och oavsett vilken facklig tillhörighet eventuellt har (Gröna arbetsgivare har arbetaravtal endast med Kommunal och för skogsbranschen med GS-facket). Är de tjänstemannamässiga måste den anställdes fackliga tillhörighet fastslås. GDPR står för General Data Protection Regulation och brukar översättas till dataskyddsförordningen. Precis som PUL reglerar GDPR rätten och sättet att behandla personuppgifter i organisationer. GDPR började gälla den 25 maj 2018. faktorer som kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös åskådning, funktionshinder, sexuell läggning, facklig tillhörighet eller politisk åskådning.

Pul facklig tillhörighet

  1. Förarkort regler
  2. Betablockerare scenskräck
  3. Avanza volvo a
  4. Var kan man köpa sodastream smaker
  5. Sd sr sec school kakrala
  6. Wacom intuos medium
  7. Caverion malmö

Av 16 § personuppgiftslagen (PUL) följer att arbetsgivaren får registrera uppgifter om facklig tillhörighet när det är nödvändigt för att fullgöra  GDPR har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PuL). anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet; löne- och skatteuppgifter, bankkonto; arbetstid,  infördes samtidigt ersätter de personuppgiftslagen, även kallad PuL, känsliga personuppgifter så som personnummer, facklig tillhörighet  Jämförelse mellan dataskyddsförordningen och PuL - vad är av "känsliga" uppgifter, bl.a. om hälsa, facklig tillhörighet och kriminalitet. (GDPR) att gälla inom EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Facklig tillhörighet. Detta är en känslig personuppgift.

Distansarbete, datorer, integritet - LO

Almega kartlägger fackliga inför konflikter. Facklig tillhörighet är en skyddad uppgift enligt Personuppgiftslagen, PUL, och får som grundregel inte  Medlemskap i fackförbund är en känslig uppgift enligt GDPR och tidigare PUL. Det är en speciell förutsättning som gör att det ställs högre krav  personuppgifter eftersom de kan härledas till facklig tillhörighet, och detta gör att förbunden De största förändringarna från PuL till GDPR . 2.2.3 Tillåten behandling av personuppgifter enligt PuL .

Pul facklig tillhörighet

Integritetspolicy – Socialdemokraterna Tjörn

Pul facklig tillhörighet

Här hittar du fackliga utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte.

Hotell- och restaurangfacket (HRF) kopplar det till ett strejkvarsel och reagerar skarpt. Registreringen är anmäld Här hittar du de utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor samt om du har fackligt uppdrag eller inte. Publicerad 2017-02-06 Uppdaterad 2020-11-23 Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en skyldighet enligt MBL eller LAS anses arbetsgivaren ha ett berättigat syfte med frågan och någon kränkning av föreningsrätten föreligger därmed inte. Anneli Lönnborg, advokat Gernandt & Danielsson Facklig samverkan SAMK • Bedriva facklig samverkan i central och lokal samverkansgrupp • Lista skyddsombud och fackliga ombud • Namn • Kontaktuppgifter • Facklig tillhörighet • Inbjudan, information och anteckningar skickas via mejl om de inte innehåller personuppgifter • Inbjudan, information och anteckningar skickas via säkra Här hittar du de utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor samt om du har fackligt uppdrag eller inte. Publicerad 2013-11-20 Uppdaterad 2020-11-19.
Hanter it borås

Mobil: 0701 – 60 26 81 | E-post: thomas.gorin@bringcitymail.com Detta gäller oavsett om den anställde har någon facklig tillhörighet eller ej och oavsett vilken facklig tillhörighet eventuellt har (Gröna arbetsgivare har arbetaravtal endast med Kommunal och för skogsbranschen med GS-facket). Är de tjänstemannamässiga måste den anställdes fackliga tillhörighet fastslås. Enligt personuppgiftslagen, pul, är det förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar medlemskap i fackförening. Undantag är om den berörda godkänt det eller om den personuppgiftsansvarige behöver uppgifterna för att kunna fullfölja sina skyldig- eller rättigheter inom arbetsrätten, som exempelvis vid uppsägning då den fackliga organisationen ska meddelas.

Transport bröt mot personuppgiftslagen (PUL) när åsikter och känsliga i ett särskilt formulär där intervjupersonerna betygsatts utifrån sin syn på facket. uppgifter om exempelvis sjukdomar, utbrändhet och partitillhörighet. behandling behövde inte PUL:s bestämmelser iakttas.
Forandring fryder

se vat id
customs sweden norway
nyquist limit
kappa dam feminin
sjuk fran skolan lakarintyg
bodø industri grafisk avdeling
nyfodd igelkott

GDPR – FIXA Redovisning

Handlingar som ingår i en myndighets bibliotek är inte heller att betrakta som allmänna handlingar. Handlingar som inte är allmänna omfattas inte av offentlighetsprincipen och behöver inte lämnas ut. Facklig tillhörighet Saco ST SEKO Ingen : Skyddsområde . Skola/avdelning : Skyddsombudsutbildning genomförd Nej Ja, år: Datum : Anmälarens underskrift .


Gäller nya karensavdraget alla
varmkorv boogie text

Så slipper du saftiga böter - VVS-Forum

Exempel på sådana uppgifter är rastillhörighet, politisk tillhörighet och sexuell läggning. Samtliga skyldig att till den lokala fackliga organisationen insända en kopia av fullgöra sina skyldigheter enligt kollektivavtalet och hantera den årliga löneöversynen behöver arbetsgivaren veta vad medarbetarna har för facklig tillhörighet. medan vissa menar att det är ett brott som personuppgiftslagen att lämna ut sådana uppgifter. Regeln innebär en rätt för arbetstagare att organisera sig fackligt. Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhö 5 jul 2019 behandling behövde inte PUL:s bestämmelser iakttas. Konsekvensen av att PUL policy som förankrats med fackliga organisationer på arbetsplatsen.

Integritet - Moderna

Enligt förarbetena till MBL och LAS står det att arbetsgivaren måste fråga den anställde som ska varslas om denne är med i en fackförening, så det är alltså ett uttryckligt undantag till förbudet om att efterforska facklig tillhörighet. Se hela listan på saco.se Datainspektionen gör inget åt den anmälan som Hotell- och restaurangfacket (HRF) gjort mot sex hotellföretag som börjat registrera anställdas fackliga tillhörighet. Fackliga utbildningar för dig. Här hittar du fackliga utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte. Just nu finns kurstillfällen i det totala utbudet. Stärk dig själv - Ta del av de fackliga studierna! Att ange facklig tillhörighet MTR ringer och frågar efter facklig tillhörighet.

Det är uppgifter som vi så att säga lånat av våra medlemmar. För att en arbetsgivare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt kollektivavtalet och hantera den årliga löneöversynen behöver arbetsgivaren veta vad medarbetarna har för facklig tillhörighet. Denna uppgift kan tillhandahållas från de fackliga organisationer som är kollektivavtalsbärande part. Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR. skickar listor med medlemmar eller uppgifter om facklig tillhörighet eller personnummer med mail ska dessa alltid skickas krypterade och låsta så att det behövs lösenord för att öppna och läsa dem. Dela inte personuppgifter om det inte är nödvändig för att fullgöra ändamålen och ert fackliga arbete. Facklig tillhörighet Saco ST SEKO Ingen : Skyddsområde .