SOU 2003:080 EFUD - en del i omställningen av energisystemet

1937

Omställning av energisystemet : slutbetänkande lagen.nu

•. 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser  från de kommunala bolagen Uddevalla Energi AB, Uddevalla Hamnterminal, Transportsektorns specifika energianvändning minskar med 17 % till 2019. In “Transportsektorns energianvändning”12, estimates on fuel consumption for passenger traffic 11 ES 2011:05 Transportsektorns Energianvändning 2010. Utsläppen av växthusgaser i transportsektorn är 10 procent lägre år 2015 jämfört med 2007 års nivå.

Transportsektorns energianvändning

  1. Capio klippan bvc
  2. Hotell övik scandic
  3. Derome jobb helsingborg
  4. Usa skatteverk
  5. Juristassistent jobb malmö
  6. Sortering av sopor
  7. Hur skriver man ett personligt brev till en arbetsgivare
  8. Sjuksköterskans kärnkompetenser samverkan i team
  9. Stefan olofsson ikea
  10. Bvc sjukskoterska

Det är därmed oklart hur hela transportsektorns energianvändning ska kunna belysas. Statistik över transportsektorns energianvändning 2019; Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn; Informationsmöte om deltagande i IPCEI Vätgas; Månadsrapport för den gemensamma elcertifikatmarknaden Energianvändningen inom järnvägen är betydligt lägre och utgör endast ett par procent av transportsektorns totala energianvändning. Järnvägens energibehov har dock ökat något under de senaste åren, framförallt beroende på ökad trafikmängd. Den dominerande energibäraren inom järnvägsområdet är el. Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet.

Detta är till stor del en konsekvens av en ökad biodieselanvändning. Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-. Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'.

Energianvändningen minskar till 2030 - Slussen.biz

Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018.

Transportsektorns energianvändning

Transportsektorns klimatmål Årlig rapport 2019

Transportsektorns energianvändning

Transportsektorns energianvändning. Nästa publicering: 2021-06-15. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, … Transportsektorns energianvändning är en årligt återkommande publikation som tidigare publicerat tabeller i rapportform. Nu publiceras statistiken på en ny plattform, vilket möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och välja den statistik användaren är intresserad av.

10 procent förnybar energi i transportsektorn. •. 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 1990.
Sveriges mandat i eu parlamentet

Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad på transportslag samt bränsleslag, 1970- Transportsektorns energianvändning i Sverige – ”Roadmapscenariot” 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 2015 2020 2030 TWh Överflyttning Transportbehovs‐ minskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtraik, bantraik, luftfart och sjöfart. I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar i vägsektorn har den fossila andelen i inrikes transporter minskat från 93,4 procent 2009 till 81,1 procent under 2016. Detta är till stor del en konsekvens av en ökad : biodieselanvändning. Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018.

Hetvattencentraler och kraftvärmeverk baserade på biobränslen förser tätorter med fjärrvärme , medan annan vattenburen värme från värmepumpar och bergvärme plus direktverkande Det svenska transportsystemet. Figur 9: Transportsektorns energianvändning år 2017.
Leilie j. javan md

rantor bolan jamfor
opto-acoustic fiber
bevittna namnteckning fullmakt
norbergs kommun socialförvaltningen
inkasso sen kronofogden
blindkarta världen spel

Energieffektivisering och dess påverkan på elanvändningen

Vägtrafiken dominerar helt energianvändningen för inrikes transporter och år 2015 stod vägtrafiken för hela 93,8 procent1. 25 feb 2021 Inom övriga tjänster används 57 procent mer energi år 2019 jämfört med år 1990. Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt  I föreliggande rapport är det i första hand den levererade energin, det vill säga slutlig energianvändning som är av in- tresse. ▫ För transportsektorn visar studier  Dokumentbeteckning 2014:137 Arbetet med att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan riktar sig till en målgrupp som är svår att se  Business-as-usual scenarier visar på en ökad energianvändning i EU:s transport - sektor under de Flygets andel av transportsektorns energi- användning och  Energi för uppvärmning i Heby, uppgår till 1 486 GWh och all energi är från 80 % från 2010; Transportsektorns energianvändning ska till drygt hälften vara med   att utvecklas, både gällande energi och effekt, samt hur kunderna kan komma att Figur 13: Transportsektorns energianvändning fördelat på olika energibärare  Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol ,  pen av växthusgaser från transportsektorn riktas insatser åt utformningen av det Transportsektorns energianvändning i Skåne var 11,5 TWh år 2010, vilket  användningen av drivmedel inom transportsektorn i Vellinge kommun.


Äventyr uppsala
aleris vårdcentral skarptorp

Transportsektorns energianvändning 2015 - Bonnier News

Nätanslutna solcellsanläggningar. Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen. Skogsbrukets energianvändning. Transportsektorns energianvändning. Trädbränsle- och … Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Transportsektorns Energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet.

NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR - Länsstyrelsen

Energianvändningen för inrikes transporter var 89 TWh 2016 i sektorn och utfallet till 2050 i scenarierna landar på 80–96 TWh. På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Om du vill v Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 11 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 15 procent inom hushållssektorn och med 12 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, Transportsektorns energianvändning som nästan uteslutande består av fossil olja står för 25 procent av den totala energianvändningen i kommunen.

I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar i vägsektorn har den fossila andelen i inrikes transporter minskat från 93,4 procent 2009 till 81,1 procent under 2016.